Genvind dit funktionsniveau via målrettet fysioterapi

v/ fysioterapeut Charlotte Ebsen, charlotte@sundheds-huset.dk 

Smerter i kroppens led og muskler skyldes ofte en ubalance i kroppens muskelsystem. Nogle muskler kan være for aktive og stramme, mens andre kan være for svage. Hvis musklerne omkring et led ikke arbejder som de skal, medfører det at leddene kan trækkes i en uhensigtsmæssig stilling og på den måde skabe en dårlig holdning. Det kan desuden medføre at musklerne ikke kan leve op til de krav, som leddet stiller og dermed styres leddet ikke optimalt under bevægelse - leddet mangler stabilitet. En problematik som denne kan medføre smerter fra både muskler og led.
Sygdom i kroppens led kan ligeledes medføre, at der stilles større krav til muskelsystemet omkring det pågældende led. Er musklerne ikke stærke nok til det, vil det på sigt medføre smerter.

Fysioterapeuten er uddannet til at analysere kroppens holdning og bevægemønstre og se afvigelser fra det normale og det er via et samarbejde mellem patient og fysioterapeut, at denne ubalance kan ændres.
Derfor bliver patienten som oftest en aktiv deltager i behandlingsforløbet.

Hvordan foregår behandlingen?

Den første konsultation indebærer altid en grundig undersøgelse. Her er målet at finde frem til årsagen til problematikken, at få lavet en plan for behandlingen og at få igangsat denne plan. Planen vil som oftest bestå af øvelser og vejledning evt i kombination med akupunktur eller bløddelsbehandling.

Tværfagligt samarbejde i sundheds-huset

I sundhedshuset er der et tæt samarbejde mellem kiropraktoren og fysioterapeuten. Det vil i nogle tilfælde give god mening, at behandlingsforløbet bliver en kombination af de to behandlingsformer. Dette kan enten være i form af, at de to behandlingsformer komplimenterer hinanden undervejs i behandlingsforløbet eller at kiropraktorforløbet efterfølges af træning hos fysioterapeuten for at stabilisere tilstanden, så tilbagefald undgås.

Hvad koster fysioterapi?

Du kan se alle vores priser her.