Hold i nakken

Hold i nakken er hyppigt forekommende, og man kan opleve smerter i nakken samt have svært ved at bevæge hovedet i forskellige retninger.

Et hold i nakken kaldes også et facetledssyndrom og skyldes nedsat bevægelighed og funktion af nakkens led og muskler i området. Smerterne kan opleves lokalt i nakken, men kan også trække til skuldre og brystryg.

Hvad gør man ved hold i nakken?

Behandlingen vil oftest være manipulation- og muskelteknikker kombineret med øvelser i det omfang, det er muligt.

Hvem får hold i nakken?

Hold i nakken ses i alle aldersgrupper, også hos børn.

Hvorfor får man et hold i nakken?

Det opstår typisk som resultat af belastning af et område med en begrænset funktionsniveau over tid, hvor der herefter kan opstå en akut irritations reaktion. Det ses tit i forbindelse med en specifik bevægelse, men leddet har ofte været begrænset over en længere periode forud for dette.

Behandling ved gentagende hold i nakken

Har man tendens til gentagende hold i nakken kan det skyldes uhensigtsmæssig nakkefunktion. For akuttid kontakt kiropraktoren i Sundheds-huset i Paarup, Odense NV på tlf.nr. 66160707 eller book online her: ONLINE BOOKING og få råd, vejledning og øvelser tilpasset netop din problematik.