Skuldersmerter

Skuldersmerter er en hyppig tilstand, og vi møder derfor tit patienter der klager over ondt i skulderen. Skulderen er et meget bevægeligt led og det kræver derfor stor stabilitet for, at du kan kontrollere dine bevægelser korrekt, når skulderen belastes.

Hvem får problemer med skulderen?

Man kan pådrage sig en skulderskade på flere forskellige måder, og alle kan risikere at få skuldersmerter. Det gælder både folk med kontorarbejde, folk indenfor håndværkerfagene, motionister, pensionister osv.

Hvorfor gør skulderen ondt?

Der kan være flere årsager til, at man oplever smerter fra sin skulder. Nedenfor ses et par eksempler på nogle hyppige skulderlidelser.

Impingement (indeklemningssyndrom) hvor skulderen bliver overbelastet. Dette sker typisk ved belastning af skulderen over længere tid i uhensigtsmæssige eller uvante bevægelser/stillinger. Ved en overbelastning af skulderen kan muskelsenerne eller fedtpuden i skulderen blive afklemt, og der opstår herved en betændelsestilstand i skulderen.

Artrose (slidgigt) kommer sjældent i det store skulder led, men ses hyppigt i leddet mellem kravebenet og skulderbladet, f.eks. hvis du har et arbejde, hvor du ofter bruger armen i hovedhøjde eller har haft meget skulderbelastende arbejde igennem nogle år.

Traume/fald, hvor man kan være uheldig at pådrage sig en skade. I nogle tilfælde kan der være behov for yderligerer undersøgelser i form af en røntgenundersøgelse eller ultralydsskanning. I disse tilfælde kan vi hjælpe dig videre ved at henvise til korrekte undersøgelser hos vores kollegaere eller sygehuse.

Behandling af skuldersmerter

Behandlingen kan variere afhængig af, hvilken tilstand der er tale om, men overordnet set vil behandlingen bestå af skuldermobilisering, bløddelsbehandling samt tillæg af specifikke øvelser rettet mod den konkrete problematik.

Har du brug for en akuttid hos kiropraktor grundet ondt i skulderen? for tider hos en kiropraktor i Sundheds-Huset Odense NV så ring på tlf. nr. 66160707 eller book online