Hvad er primitive reflekser?

Primitive reflekser udvikles i fostertilstanden i takt med at hjernen modnes. De primitive reflekser er livsvigtige overlevelsesmekanismer for spædbarnet f.eks. sutterefleksen. Nogle er medfødte hvoraf andre opstår kort efter fødslen. Alle primitive reflekser har en funktion ift. modning af nervesystem og den motoriske udvikling, som lægger fundament for højere læring.

Når barnet, gennem mange gentagelser, har fået modnet det neurologiske fundament, vil reflekserne blive integreret, altså "falde i søvn". Dvs. at barnet nu er i stand til at udføre bevægelserne selvstændigt og viljestyret, i stedet for en automatisk refleks.

 

Hvad er aktive primitive reflekser?

Hvis integrationen af de primitive reflekser forstyrres, vil det kunne komme til udtryk gennem en række forskellige sanse- og motoriske symptomer, samt adfærdsmæssige tilstande. Dette kaldes for aktive primitive reflekser.

Hvis barnet har aktive primitive reflekser, kan det forstyrre barnet i at lære nye færdigheder, være koncentreret, begå sig socialt etc. De aktive primitive reflekser bruger unødige ressourcer hos barnet, stresser og lader nervesystemet være på overarbejde konstant. Barnet vil da være i et konstant "fight or flight", overlevelsestilstand. 

"Vi kan ikke lære, hvis vi konstant har travlt med at skulle overleve".

Hvorfor har man aktive primitive reflekser?

Der kan ikke gives et entydigt svar. Men undersøgelser viser at der kan være sammenhæng mellem primitive reflekser og følgende:

 • Traumatisk fødsel
 • Kejsersnit
 • Hurtig/langsom fødsel
 • Svær sygdom
 • For lidt bevægelsesfrihed
 • Traumer

Hvad er tegnene på aktive primitive reflekser?

Der findes flere forskellige primitive reflekser, som hver kan have forskellige tegn eller "symptomer" på at være aktiv.

Aktiv Fear paralysis refleks

 • Baby har svært ved at lukke af, og har et meget intenst stirrende blik
 • Er ofte i frys tilstand og bryder sig ikke om mange mennesker eller fremmede
 • Reagerer kraftigt når andre tager barnet op
 • Vil helst kravle ind i mors tørklæde eller tøj
 • Barnet er meget hypersensitiv for lyd, lys, lugt og smag

 • Barnet bryder sig ikke om skift
 • Virker nervøs og bange for nye ting
 • Svær separationsangst

 

Aktiv MORO refleks:

 • Barnet er i en tilstand af "fight or flight"

 • Barnet er ængstelig og usikker
 • Nedsat impulskontrol
 • Kan ikke lide forandringer eller overraskelser
 • Forsinket motorisk (fordi barnet er usikker)
 • Lys- og lyd sensitiv
 • Svært ved at blokere baggrundslyde
 • Svært ved at holde fokus og opmærksomhed
 • Nedsat balance (problemer med det indre øre)
 • Nedsat koordination
 • Sensitiv omkring mad
 • Udtrættes hurtigt
 • Udfordringer med sanseintegration

 

Aktiv Spinal Galant Refleks

 • Kropslig uro
 • Har svært ved at sidde på en stol
 • Konstant i bevægelse
 • Piller og "nulrer" ved alting
 • Nedsat fokus, opmærksomhed og koncentration
 • Sengevæder efter 5 års alderen
 • Hypersensitiv ved berøring
 • ADHD lignende adfærd
 • Har svært ved at lytte og forstå verbale instruktioner

 

Aktiv TLR refleks

 • Nedsat balance
 • Nedsat hovedkontrol, dårlig holdning
 • Nedsat koordination
 • Lav muskeltonus
 • Stive bevægelser (høj muskeltonus)
 • Tågænger
 • Sidder i W stilling
 • Visuel usikkerhed (perception/følge noget med øjnene)
 • Nedsat øje-håndkoordination 
 • Nedsat bearbejdning af lyd/auditive sanseindtryk
 • Glemsom og uorganiseret
 • Nedsat rumlig perception 

 

Aktiv STNR refleks

 • Dårlig kropsholdning
 • Nedsat balance
 • Nedsat koordination
 • Ligger med overkroppen hen over bordet
 • Sidder i W stilling med benene
 • Ufrivillige bevægelser i arme og ben 
 • Nedsat afstandsbedømmelse
 • Svært ved at følge noget med øjnene
 • ADD eller ADHD lignende tegn
 • Indlæringsproblemer

 

Aktiv ATNR refleks

 • Problemer med at krydse sin midterlinje
 • Barnet har ikke udviklet en dominant hånd, fod, øjne eller ører
 • Nedsat øje-håndkoordination
 • Nedsat balance
 • Nedsatte visuelle færdigheder (krydse over midterlinjen, skifte fra at fokusere fra nær til fjern samt modsat)
 • Nedsatte skrivefærdigheder (grundet nedsat finmotorik)
 • Indlæringsproblemer
 • Vender bogstaver samt tal omvendt
 • Har problemer med at få tanker ned på papiret

 

Aktiv griberefleks i fødder og hænder

 • "Griber" om underlaget med tæerne, både med og uden sko

 • Nedsat finmotorik

 • Balance udfordringer

 

Hvad kan vi gøre ved primitive reflekser?

Vi kan teste de forskellige primitive reflekser og finde ud af om de fortsat er aktive og derfor forstyrrende for barnets videre udvikling og trivsel.

For at være sikker på hvilke(n) refleks(er) der driller systemet, tester vi for flere af dem (se nedenfor). Testen laves på en sjov og legende måde, så det er
motiverende for barnet.

En undersøgelse tager ca. 60-90 min. og er inkl. journalføring.

Se priser her.

 

Hvilke primitive reflekser tester vi for?

 • Fear Paralysis (FP)
 • Moro 
 • Tonisk Labyrint refleks (TLR)
 • Spinal Galant
 • Asymmetrisk Tonisk Nakke refleks (ATNR)
 • Symmetrisk Tonisk Nakke refleks (STNR)
 • Gribe refleks i hænder og fødder

Hvor lang tid tager det at integrere en primitiv refleks?

Alle forløb bliver tilrettelagt efter en individuel undersøgelse og vurdering.

Første konsultation består altid af en uddybende samtale om graviditet, fødsel og barnets historik. Derefter undersøges de primitive reflekser og der vejledes i sjove og motiverende øvelser som barnet og familien kan lave hjemme. Forløbet er individuelt og vurderes ud fra den enkeltes behov og mål. Der gives støtte til hjemmetræningen i form af en skriftlig rapport med øvelser.

Det anbefales, at et forløb med primitive reflekser, kombineres med kropsbehandling hos en børnekiropraktor, osteopat eller kraniosakral terapeut, da spændinger og låsninger i kroppen kan forstyrre nervesystemet og dermed refleksbehandlingen. Vores behandlere i huset har stor erfaring med netop dette.

Det anbefales altid at lave opfølgning løbende, for at sikre den rette udvikling og kvalitet af forløbet.

Et forløb med at integrere primitive reflekser står aldrig alene, og ergoterapeuten vil lave en grundig undersøgelse, for at vurdere hvilke andre tiltag der bør arbejdes med samtidigt.

 

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale, eller book din undersøgelse med det samme.

Vi står klar til at hjælpe!